Trang chủ
TÌM KIẾM

Tìm kiếm nâng cao
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp
9:43' 19/3/2007
(THO)

 Trong nền kinh tế tri thức, công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những động lực quan trọng, phát triển mạnh mẽ, sôi động, tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Ứng dụng, phát triển CNTT tốt sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, tạo nên bước chuyển biến về chất của lực lượng sản xuất nhằm đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, tăng cường năng lực cạnh tranh, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) nói chung, CNTT nói riêng trong sản xuất, kinh doanh là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp.
    Hiện Thanh Hóa có gần 28.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn, song chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhận thức được lợi ích đem lại từ việc ứng dụng CNTT, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và triển khai một cách có hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh. Điển hình như Công ty cổ phần (CP) Xi-măng Bỉm Sơn, Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Hàm Rồng, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, hệ thống các ngân hàng, một số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ...
 
    Tuy nhiên, những doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả còn chưa nhiều. Theo số liệu khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy: Tỷ trọng đầu tư phần cứng chiếm đến 60% tổng giá trị đầu tư cho CNTT, trong khi đó, đầu tư cho phầm mềm chỉ 11%; tỷ lệ ứng dụng phần mềm thấp: 79,2% sử dụng phần mềm chuyên dùng; 19,7% sử dụng các phần mềm tin học văn phòng; 1,1% ứng dụng giải pháp ERP; tỷ lệ kết nối Internet: 9% DN không kết nối; 54,9% sử dụng ADSL; 33,9% sử dụng dial-up; 1,7% thuê đường truyền...
 
    Sở Bưu chính – Viễn thông Thanh Hóa tiến hành khảo sát đối với các doanh nghiệp trẻ trên địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và Tĩnh Gia thì tỉ lệ doanh nghiệp trang bị máy tính chiếm 68%, trang bị mạng LAN chiếm 29%, kết nối Internet  chiếm 55% nhưng tỷ lệ các doanh nghiệp có bộ phận CNTT chỉ chiếm 37% và ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý và sản xuất, kinh doanh chỉ chiếm 26%.
 
    Qua tìm hiểu tình hình thực tế, mặc dù các doanh nghiệp không phủ nhận vai trò của CNTT, nhưng nhận thức về ích lợi của ứng dụng CNTT đến mức độ nào, vai trò của CNTT tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh đến đâu thì phần lớn các doanh nghiệp lại rất mơ hồ. Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng tầm và chưa khai thác được những lợi thế mà CNTT đem lại. Một số doanh nghiệp trang bị máy tính chỉ phục vụ soạn thảo văn bản, lưu trữ...; kinh phí đầu tư cho CNTT phần lớn dành đầu tư cho phần cứng, thậm chí có doanh nghiệp được hỏi cho rằng khi mua máy tính là phải có tất cả các phần mềm cần thiết cho họ; một số doanh nghiệp bỏ tiền xây dựng Website nhưng không đầu tư để cập nhật thông tin thường xuyên; lãnh đạo nhiều doanh nghiệp còn chưa thực sự quan tâm về việc ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh.
 
    Cùng với chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  đã có nghị quyết về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2005-2010 nêu rõ: “Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, chủ động hội nhập”, “Xúc tiến việc ứng dụng CNTT trong quản trị doanh nghiệp, liên kết đối tác, quảng bá sản phẩm và thương hiệu, phát triển thương mại điện tử”. Ngày 1-11-2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ban Kinh tế Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết về phát triển bưu chính, viễn thông và CNTT đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó có nội dung quan trọng là hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng CNTT.
 
    Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, để chủ động hội nhập kinh tế thế giới, mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Một trong những giải pháp hiệu quả để tự hoàn thiện doanh nghiệp là đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần phải nâng cao nhận thức về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ về CNTT, quản trị thông tin, quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp. Có chiến lược đầu tư cho ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh phù hợp. Lựa chọn các giải pháp công nghệ cùng các phần mềm tin học thích hợp để quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa trên mạng Internet. Thông qua môi trường này để tìm kiếm thị trường, đối tác và cơ chế hợp tác, liên doanh liên kết. 
 
                                                                                Quang Tự 

Các tin tiếp
Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp năm 2007   (19/3/2007)
Giới thiệu về Thương mại điện tử   (21/3/2007)
Thương mại điện tử với Doanh nghiệp   (21/3/2007)
Cổng thông tin doanh nghiệp Thanh Hoá   (21/3/2007)
Xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong 20 ngày làm việc   (9/4/2017)

Trang chủ | Giao thương | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Thông tin | Văn phòng của tôi

Sơ đồ site | Về chúng tôi | Quảng cáo | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Trợ giúp