Trang chủ
TÌM KIẾM

Tìm kiếm nâng cao
Giới thiệu Hiệp hội doanh nghiệp trẻ
16:41' 12/3/2007
(tài liệu tham khảo từ hiệp hội) Hội doanh nghiệp trẻ Thanh Hoá được thành lập theo quyết định 3159/QĐ/UB ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Hội doanh nghiệp trẻ Thanh Hoá được thành lập theo quyết định 3159/QĐ/UB ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, là tổ chức thành viên Hội LHTN tỉnh và Hội các nhà DNT Việt Nam. Qua 6 năm đi vào hoạt động, bám sát định hướng của BTV Tỉnh Đoàn - Hội LHTN tỉnh, Hội DNT Thanh Hoá đã có nhiều nỗ lực, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từng bước đáp ứng nhu cầu, lợi ích của hội viên; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ phát triển SXKD, mở rộng hợp tác, giao lưu kinh tế… Điều đó, đã giúp ích và khích lệ những doanh nhân trẻ không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành những nhà quản lý giỏi, có quy mô SXKD lớn và đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà. Ngày đầu thành lập có 60 hội viên, đến nay Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã tập hợp được hơn 300 hội viện và 1890 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại các vào các câu lạc bộ cấp huyên và cơ sở.

1- Cơ cấu tổ chức


a/ Đoàn chủ tịch:

+ 01 Chủ tịnh hiệp hội:

+ 06 Phó chủ tịch:

b/ 25 Uỷ viên: Đại diện cho các doanh nghiệp thuộc hiệp hội

c/ Văn phòng: Gồm có 06 cán bộ trong đó có 01 chánh văn phòng, 01 phó chánh văn phòng, 01 kế toán, 01 thủ quỉ và 02 nhân viên.

d/ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ cấp huyện: 07 câu lạc bộ

+ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Đông Sơn

+ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Nông Cống

+ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Tĩnh gia

+ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Yên Định

+ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Nga Sơn

+ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Tương lai ĐH Hồng Đức

+ Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Thiệu Hoá

e/ Câu lạc bộ doanh nghiệp: Bao gồm Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ và các hội viên

f/ Hội viên: Hơn 300 hội viên trực thuộc hiệp hội Doanh nghiệp trẻ và 1890 hội viên trực thuộc các câu lạc bộ cấp huyện

2- Hoạt động

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trẻ như giao lưu, hội thảo khoa học, diễn đàn kinh tế-thương mại đầu tư, v.v…Bồi dưỡng năng lực cạnh tranh, bảo vệ thương hiệu, xây dựng lộ trình hội nhập kinh tế trong nước, khu vực và quốc tế cho các hội viên, doanh nghiệp.

- Phản ánh bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên, doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trẻ phát triển.

- Xây dựng tổ chức Câu lạc bộ, Hội doanh nghiệp trẻ cấp huyện, thị, thành phố, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng danh nhân trẻ.

- Tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do TƯ, tỉnh đoàn, hội LHTN Thanh Hoá tổ chức.

Các tin tiếp
Doanh nghiệp nông dược phải làm bạn với nhà nông!   (26/1/2015)
KIẾN NGHỊ “NGƯỢC” GIỮ NGUYÊN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GAS   (24/10/2016)
DOANH NGHIỆP XĂNG DẦU KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN TỰ CHỦ   (24/10/2016)

Trang chủ | Giao thương | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Thông tin | Văn phòng của tôi

Sơ đồ site | Về chúng tôi | Quảng cáo | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Trợ giúp